Regaip Kandili ibadetleri ve mesajları! Regaib Kandili Nedir? Sevdiklerinize en güzel Regaip Kandili mesajları

Regaib Kandili nedir? Perşembe günü mübarek gecelerden biri olan Regaib kandilini idrak edeceğiz. 7 Nisan 2016 Perşembe Regaip kandili ibadetleri neler olacak? Hangi ibadetler yapılacak? 2016 Regaip Kandili mesajları ve ibadetleri hakkındaki haberimizi sizler için hazırladık.

06 Nisan 2016 Çarşamba 23:49
Regaip Kandili ibadetleri ve mesajları! Regaib Kandili Nedir? Sevdiklerinize en güzel Regaip Kandili mesajları
7 Nisan 2016 Perşembe akşamı Regaip Kandili ve 3 ayların başlangıcı olan Regaip Kandili müslümanlar amacıyla büyük dikkate sahiptir. Haberimizde Regaip Kandili amacıyla derlediğimiz mesajları yakınlarınıza, sevdiklerinize glidererek bu mühim günü onlarla da paylaşabilirsiniz. İşte Regaip Kandili ile alakalı bulgular, bu kandilde okunacak dualar ve ibadetler ile alakalı bulgular…

Regaib Kandili nedir? 

Receb'in ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Bu geceye Regaib gecesi ismini melekler vermişlerdir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ, bu gecede, müminlere, ragibetler [ihsanlar, ikramlar] yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir. Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan, hiç değilse bir günlük kaza namazı kılmalı! Kazası olmayan da nafile namaz kılar, Kur'an-ı kerim okur, tesbih çeker, tövbe istiğfar eder. Perşembe günü oruç tutup, gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Receb ayında oruç tutmak faziletlidir.

 

EN GÜZEL REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

 

Ya Rabbi! Her Yerde Haddini Bilen, Gönül Aynasını Silen, Mahşerde Beraat Edip Yüzü Gülen Kullarından Eyle Bizleri..!! (Amin) Hayırlı Kandiller…

 

-Bir dua glideriyorum hepinize sağlık, sevinç, huzur olsun. Sevdikleriniz yanınızda, dünyanız barış dolu olsun. Tanrı”ın selamı üzerinize olsun. Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun!

 

Yüce Tanrı kutsal Regaip kandili hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, bedenin sağlıklısini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. H?yırlı Kandiller…

 

Cenab-ı Hak, Receb-i Şerif bahçesini ekip, Şaban-ı Şerif suyu ile sulayıp Ramazan-ı Şerif’te bereketli hasat almayı nasip eylesin.Amin..Hayırlı Kandiller.

 

- Regaip Kandili’nin, İslam aleminin tekrar dirilişine vesile olması dileğiyle, geceniz kutsal, dualarınız kabul olsun… Her gün güneşle tabiatn umutlar, her yeni baharla tazelenen sevinçlar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Regaip Kandiliniz Mübarek olsun.

 

En güzel isimler (Esmaül Hüsna) Tanrı’ındır. O Halde O’na o güzel isimlerle dua edin. O’nun isimleri ile alakalı eğri yola gidenleri bırakın. Onlar uygulamakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır. (Araf 180) Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun!

 

Ey Rabbim Şu ebedi acıma ve rAhmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Hayırlı Kandiller!

 

- Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, durumlarımiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaip Kandilimiz Mübarek olsun!

 

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı sevinç dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, birçok duaların kabul olsun, kandilin kutsal olsun. Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle samimi öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz kutsal olsun.


Regaib Kandili Nasıl Geçirilmeli İbadetleri

Receb-i şerîfin ilk cuma gecesi Regâib Kandili’dir. Bu geceye Regâib denilmesi, melekler bu geceye çok rağbet ettikleri içindir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdu ki:

“Receb’in ilk cuma gecesinden gâfil olmayınız. Çünkü bu geceye melekler Regâib ismini vermiştir. Bu gecenin üçte biri olduğunda gökyüzünde ve yeryüzünde hiçbir melek kalmaz, hepsi Ka’be’de ve onun etrâfında toplanır.

Cenâb-ı Hak hâllerine muttali’ olur ve ‘Ey meleklerim! Dilediğinizi benden isteyiniz.’ buyurur. Onlar da: ‘Ey Rabbi’miz! Senden Receb ayında oruç tutanları bağışlamanı istiyoruz.’ derler. Allâhü Teâlâ “Bağışladım” buyurur.

Bu gece, Hz. Âmine’nin âlemlere rahmet olan âhir zaman peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e hâmile olduğunu anladığı gecedir.

Bu gecenin feyiz ve bereketinden istifâde etmek için uyanık olmalı, bu geceyi ibâdet ve tâatla ihyâ etmelidir.

Ashâb-ı Bedir ..................BESBESE BİN AMR (R.A.)

Besbese bin Amr (r.a.) hazretleri, Ensâr’dan ve Hazrec kabilesindendir. Bedir ve Uhud gazâlarında bulunmuştur. 

Peygamberimiz (s.a.v.) onu ve Adiyy bin Ebizzağbâ hazretlerini Bedir gazâsına çıktıklarında Safrâ denilen yerde Ebû Süfyan’ın kervanından haber getirmeleri için göndermişti. Onlar da Bedir kuyularına kadar gidip kervandan haber aldılar ve Peygamberimiz’e (s.a.v.) arz ettiler.

RECEP AYI İCTİM‘I, RU’YET VE BAŞLANGICI

Hicrî Kamerî 1437 yılı Recep ayı ictimâ‘ı 7 Nisan Perşembe günü Türkiye yaz saati ile 14:24’tedir.

Ru’yet, ise 8 Nisan Cuma Türkiye saati ile 02:54’tedir.

Hilâl’in görüleceği yerler: B. Okyanus, Meksika, Los Angeles, San Diego, Kribati, Klipperton, Hawaii Adaları.

Hilâl, Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadasından görülemeyecektir.

Hilâl’in görüldüğü günü takip eden 8 Nisan Cuma günü de Recep ayının 1. günüdür.


 

REGAİP KANDİLİ DUALARI

 

“Bize karşı düşmanlık hislerıyla oturup kalkanların kalplerini yumuşatmak murat ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalplerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!”

 

“Ey kalpleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı! Bizim kalplerimizi de, onların kalplerini de sevdiğin ve hoşnut bulunduğun güzelliklere çevir Ya Rabbi! Sen bizlere bizi aşan istidat ve yetenekler ver ve lütfedeceğin bu yetenekleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi!”

 

“Allâhım! Senin rızanı umarak camimizde toplandık, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, elimizi açtık, bizi kapından boş çevirme. Ey Yüce Rabbimiz! Yüce kitabın Kur’ân ile bizleri huzura ve mutluluğa ulaştır. Kur’ân’ı okumayı, manayayı ve gereği gibi hayatayı hepimize nasip eyle. Ey Rabbimiz! Yaptığımız sorunlara, eksikliklara, günahlara pişman olduk, tövbe ediyoruz, bizi bağışla.”

 

REGAİP KANDİLİ VE ÜÇ AYLAR HAKKINDA HADİSLER

 

Sevgili Peygamberimiz, kutsal üç aylar amacıyla, “Recep Tanrı’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümetimin ayıdır” (Buhârî) buyurmuşlardır.Rasulullah, Ramazan ayı dışında en çok Recep ve Şâban aylarında oruç tutmuşlardır. Recep ayı girdiğinde de, “Tanrı’ım, bize Recep ve Şaban’ı kutsal kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır” (Keşfu’l Hafa) diye dua etmiştir.

 

Bu üç ayda ilaveten Regaip, Berat, Miraç ve Kadir geceleri bulunuyor. Ramazan ayındaki farz orucun yanısıra Rasululah, Recep ve Şaban aylarında da Müslümanları oruç tutmaya teşvik etmiştir.

 

Konuy i ile alakalı Abbad ibn Hanif şu şekilde bir rivayette bulunmuştur: “Said İbnu Cübeyr (ra)’a Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabi verdi. İbni Abbas (ra)’ı dinledim, şu şekilde demişti: Rasulullah Recep ayında birtakım senelerde öyle oruç tutardı ki biz Galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik, (birtakım senelerde da öyle) yerdi ki biz, sanırım hiç tutmayacak derdik.”(Müslim)

 

Hz. Aişe diğer bir rivayetinde bu hususta bunları söyler: “Rasulullah seneın hiçbir ayında Şaban ayındakinden çok oruç tutmaz ve şu şekilde buyururdu: Amellerden kuvvetinüzün yettiğini yapın. Çünkü siz bıkmadıkça, Tanrı da size katiyen bıkmış muamelesi yapmaz. Tanrı yanısıra amelin en makbulü, bireyin az da olsa devam üzere işlediği ameldir.” (Müslim)

 

RECEP AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

 

Receb-i Şerîf’in birinci gününde oruç tutmak üç senelık, ikinci günü oruçlu olmak iki senelık ve tekrar üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelık ufak günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık ufak günahların af ve mağfiretine vesile olur. (Hadis-i Şerif)

 

Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili 07 Nisan Perşembe günü idrak edilecek. Regaip Kandili gecesinde nasıl ibadet edilir hakkında merak ettiklerinizi haberimizde hazırladık. Regaip Kandili ve Üç Aylar'ın ehemmiyeti, en güzel Regaip Kandili mesajları haberimizde.

 

Regaip Kandili ya da 2016 Regâib Kandili mesajları, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk Perşembeyi Cumaya bağlayan gece olarak kabul edilir. Regaib; rAhmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi… Tanrı’ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi…

 

Regaip Kandili ibadetleri Üç Ayların başlangıcıdır. 2016 Regaip Kandili 7 Nisan Perşembe gününe tekabül ediyor. 8 Nisan Cuma günü Üç Aylar başlıyor.

 

REGAİP KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

 

Bu geceye mahsus bir ibadet biçimi olmamakla birlikte, geceyi tevbe, dua ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur.

 

Üç ayların birincisi olan recep ayının ilk cuma gecesi Regaib gecesi ve 27. gecesi de Mi‘rac gecesidir. Üç ayların ikincisi olan şâban ayının 15. gecesi Berat gecesidir. Üç ayların üçüncüsü olan ramazan ayının 27. gecesi ise Kadir gecesidir.

 

Bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üstünde düşünmek, çabukekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini smiktar Âişe vâlidemize şu şekilde demesini tavsiye etmiştir: Tanrıümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa‘fü annî (Ey Tanrıım! Sen kuşkusuz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, “Da‘avât”, 84).

 

RECEB AYINDA KILINACAK NAMAZ

 

Receb’in 1’i ile 10’u arasında 10 rek’at, 11’i ile 20’si arasında 10 rek’at ve 21’i ile 30’u arasında 10 rek’at kılınacak Hâcet Namazı vardır. Bunların üçünün de kılınış şekli aynıdır. Yalnızca namazların sonlarında okunacak duâlarda fark vardır.

 

Bu 30 rek’at namazı kılanlar, hidâyete ererler. Bu namazı kılanın kalbi ölmez. Bu 30 rek’at namaz Resûlullâh Efendimiz’in (s.a.v.) berberi Selmân-ı Pâk (r.a.) Hazretleri tarafından rivâyet edilmiştir.

 

Bu namazlar, akşamdan sonra da, yatsıdan sonra da kılınabilir. Fakat, cuma ve pazartesi gecelerinde ve bilhassa teheccüd vaktinde kılınması daha fazîletlidir.

 

Kılınışı: Hâcet Namazı’na şu niyetle başlanır:

 

“Yâ Rabbi, teşrifleriyle dünyâyı nûra gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Receb-i Şerîf hürmetine, beni feyz-i ilâhîne, afv-ı ilâhîne, rızâ-yı ilâhîne nâil eyle, âbid, zâhid kulların arasına kaydeyle, dünyâ ve âhiret sıkıntılarından halâs eyle, rızâ-yı şerîfin için” Allâhü Ekber.

 

Her rek’atte 1 Fâtiha, 3 Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn, 3 İhlâs-ı şerîf okuyup, 2 rek’atte bir selâm verilir. Böylece 10 rek’at tamamlanır.

 

• İlk on gün içinde kılınan namazdan sonra, 11 defa “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît, ve hüve Hayyün lâ yemûtü biyedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr” okunup duâ edilir.

 

• İkinci on gün içinde yani Receb’in 11’i ile 20’si arasında kılınan 10 rek’atten sonra, 11 defa: “İlâhen Vâhıden Ehaden Sameden Ferden Vitren Hayyen Kayyûmen dâimen ebedâ” okunup duâ edilir.

 

• Üçüncü on gün içinde, yâni Receb’in 21’i ile 30’u arasında kılınan 10 rek’atten sonra da 11 kere: “Allâhümme lâ mânia limâ a’tayte, velâ mu’tıye limâ mena’te, velâ râdde limâ kadayte, velâ mübeddile limâ hakemte, velâ yenfeu ze’l-ceddi minke’l-ceddü. Sübhâne Rabbiye’l-Aliyyi’l-a’le’l-Vehhâb, Sübhâne Rabbiye’l-Aliyyi’l-a’le’l-Vehhâb, Sübhâne Rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-Kerîmi’l-Vehhâb, Yâ Vehhâbü yâ Vehhâbü yâ Vehhâb” okunur ve duâ edilir. (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)

 

2016 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

 

07 Nisan 2016 Perşembe - Regaib Kandili Ne Zaman?
08 Nisan 2016 Cuma - Üç Ayların Başlangıcı Ne Zaman?
03 Mayıs 2016 Salı - Mirac Kandili Ne Zaman?
21 Mayıs 2016 Cumartesi - Berat Kandili Ne Zaman?
06 Haziran 2016 Pazartesi - Ramazan’ın Başlangıcı Ne Zaman?
01 Temmuz 2016 Cuma - Kadir Gecesi Ne Zaman?
04 Temmuz 2016 Pazartesi - Arefe
05 Temmuz 2016 Salı - Ramazan Bayramı (1.Gün) Ne Zaman?
06 Temmuz 2016 Çarşamba - Ramazan Bayramı (2.Gün)
07 Temmuz 2016 Perşembe - Ramazan Bayramı (3.Gün)
11 Eylül 2016 Pazar - Arefe
12 Eylül 2016 Pazartesi - Kurban Bayramı (1.Gün) Ne Zaman?
13 Eylül 2016 Salı Kurban - Bayramı (2.Gün)
14 Eylül 2016 Çarşamba - Kurban Bayramı (3.Gün)
15 Eylül 2016 Perşembe- Kurban Bayramı (4.Gün)
02 Ekim 2016 Pazar - Hicri Yılbaşı Ne Zaman?
11 Ekim 2016 Salı - Aşure Günü Ne Zaman?
11 Aralık 2016 Pazar - Mevlid Kandili Ne Zaman?

 

EN GÜZEL REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

 

*Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!
 
*Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle Regaib Kandilinizi kutlarım.
 
*Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun…
 
*Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabu olsun, kandiliniz kutlu olsun.
 
*Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.
 
*Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer.
 
*Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Regaib Kandiliniz kutlu olsun.
 
*Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmisinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sicakligi yuvamiza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..
 
*Yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın bütün müminleri bağışlaması dileğiyle. Regaib geceniz mübarek olsun.
 
*Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaip Kandilimiz Mübarek olsun!
 
*İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun Makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Kandiliniz mübarek olsun.
 
 

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  Hava Durumu
  Tümü Anket
  Ne Tür Haber Okuyorsunuz ?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:

  SPOR TOTO SÜPER LİG

  Tür seçiniz:
  Arşiv